Dilemma’s en onderstroom

Deze training kan ook online via Zoom gevolgd worden.

PMC+ Top-project training

PMC is een krachtige methode, maar het creëren van een top-project vraagt ook inzicht in de onderliggende vragen. In deze PMC+ Top-Project training worden een aantal cruciale dilemma’s vanuit de praktijk besproken, en wordt duidelijk hoe juist hier de succesfactor van het project gecreëerd kan worden. Deze dilemma’s worden hieronder toegelicht. Het dilemmakwadrant is een praktisch hulpmiddel om in de training te onderzoeken hoe in het begin van het project hierin heldere keuzes gemaakt kunnen worden, met een heldere positie van alle deelnemers en een commitment aan de gekozen richting.

Daarbij onderzoeken we ook de onderstroom van emoties en oordelen die het projectteam kunnen beperken. Op basis van de nieuwste inzichten uit de neurowetenschappen bieden we praktische oefeningen en rollenspellen om verbinding en vertrouwen in het team te creëren.

Reactie van deelnemer: Persoonlijk verhalend, dicht bij de trainer zelf. Aantrekkelijke samenhang beroep vs. passie, is in balans.

Neem contact met ons op.

Wie zit op dit project te wachten?

Enkele jaren geleden wandelde ik met de gemeentesecretaris van Vlissingen en enkele andere betrokkenen door de duinen aldaar. We troffen hier dit waarschuwingsbord voor ‘zand’ aan. Niemand kon een goede reden bedenken om in de duinen te waarschuwen voor zand. Toch is dit een klein project geweest: iemand heeft het bedacht, heeft een besluit georganiseerd, financiering geregeld, het bord geproduceerd en geplaatst.

Een goed project begint met de vraag: wie ziet hierop te wachten? Een succesvol project betekent niet dat het gerealiseerd wordt, maar dat er een goed besluit genomen wordt en soms is het beste besluit om iets niet te doen. Deze PMC training leidt op tot de beste besluiten.

Kwaliteit genereert geld

Een van mijn eerste projecten was de vernieuwing van Madurodam, begin jaren 90 in Den Haag. Tegen een sober en doelmatig plan was veel verzet. Vervolgens is in overleg met een groot aantal betrokkenen een plan van hoge kwaliteit gemaakt, dat twee keer zo duur was. Maar door eerst kwaliteit te maken, komt daarna ook geld vrij.

Lees ook: De stad is van iedereen

Hoe werkt een verandertraject?

Veel top-down verandertrajecten hebben maar een heel beperkt effect, en soms ook ronduit negatief. Daardoor wordt de aansturing van veel projecten verstoord.

Hoe kan het dan wel? Laat je verrassen door recent wetenschappelijk onderzoek over de veranderfonteintjes.

Doorzie de participatie dilemma’s

Goed communiceren is belangrijk, maar niet genoeg. Als je de onderliggende participatie dilemma’s niet oplost, loop je project alsnog vast. Praktische voorbeelden van deze dilemma’s worden direct toegepast in voorbeeldprojecten uit uw eigen praktijk.

Op de foto de Oosterspoorbaan in Utrecht, een voorbeeld waarin een aantal van deze dilemma’s succesvol opgelost zijn.

Hoe kun je kiezen voor de leefwereld?

Er zijn veel mooie verhalen, zoals van Wouter Hart, over de bedoeling van een project, en de keuze voor meer leefwereld in plaats van systeemwereld. Ik ken vanuit mijn studies bouwkunde en filosofie de achtergronden van de discussie, en vanuit 30 jaar ervaring nemen we je mee in de praktische dilemma’s en de keuzes die je in een project kunt maken, waardoor het project ook echt door de gebruiker gewaardeerd zal worden.

Kwaliteiten in de praktijk

Veel inzichten over kernkwaliteiten blijven hangen bij een cursusdag. De volgende stap die nodig is volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering is gaan oefenen vanuit een heldere intentie. Deze training neemt je daarin mee.

Vind je balans op een slechte dag

Er wordt veel geïnvesteerd in inzichten over persoonlijk functioneren, van kernkwaliteiten tot insights. Maar een inzicht is niet genoeg. Hoe kun je deze ook toepassen als je een slechte dag hebt? Vanuit recente inzichten uit de neurowetenschappen en wetenschappelijk onderzoek over mindfulness biedt de training een enkele uiterst effectieve praktische oefeningen om meer in balans te werken. In een individuele coachingstraject met Jan of Caroline kunnen we je hierin verder begeleiden.

Een uitgebreide onderbouwing van dit verhaal kun je vinden in dit wetenschappelijke artikel van Jan (De Psycholoog, november 2021): Lees hier het artikel 

Effectief leiderschap?

Populisme of elitarisme? Emotie of ratio? Niet alleen op het wereldtoneel maar ook in projecten kunnen eenzijdige leiderschapsstijlen tot grote mislukkingen en strijd leiden. Wat is het geheim van de leiders die deze tegenstellingen kunnen overbruggen en zowel succesvol zijn als verbindend zijn? Vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten over het functioneren van ons bewustzijn nemen we je mee in verbindend leiderschap.

En dan nog alles goed vastleggen

Een prachtig plan en een gecommitteerd team heeft ook de precisie nodig van formats, formulieren en archivering. Hoe kun je de rollen in een team zo verdelen dat ook dit gewaarborgd is? Met praktische en soms ook hilarische voorbeelden van wat werkt en niet werkt.

De reis kan beginnen

Wilt u een topteam voor een topproject? Met een PMC training op maat met deze ingrediënten kan de reis beginnen.

Voor meer informatie: info@top-project.nl of 06-24694704