Projectmatig creëren

Een succesvol project gaat over inhoud en commitment.

Deze training kan ook online via Zoom gevolgd worden.

Projectmatig Creëren is een unieke methode waarin deze twee samen komen. Je staat er als projectmanager niet alleen voor, je organiseert samen met je omgeving.

Dat begint al bij de start van het project, door samen met de opdrachtgever te definiëren wat het doel van het project is. De eerstvolgende stap is dan het vormen van een team, en met het team samen maak je in een project start up gezamenlijk een plan. Zodat er ook gezamenlijk commitment is. Het beheersplan helpt je vervolgens om te sturen op Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie, Communicatie en Organisatie. De basis van de training is het boekje PMC compact van Jo Bos, Ernst Harting en Marlet Hesselink.

Maar een succesvol project vraagt meer. Het beheersen van de methode is niet genoeg. Succes vraagt het doorzien van actuele en complexe dilemma’s. Deze training neemt je daarin mee, zie verder de pagina Inhoud en commitment op deze website.

PMC+ Top-Project training

Jan den Boer geeft vervolgens de training zijn eigen vorm vanuit bijna 30 jaar ervaring als projectmanager en leidinggevende bij de gemeenten Den Haag, Vleuten-De Meern en Utrecht.

Ook worden vernieuwende projectmanagementmethoden ingepast in de training. De vier basis principes van Agile en de werkwijze van Scrum worden geïntegreerd in deze training.

Dit maakt het een unieke PMC+ Top-Project training.

Duur van de training/coaching en tarieven

Een standaard training duurt drie dagen. Deze kan op de werkplek georganiseerd worden of wij regelen een cursusplek. Tarief voor een groep van 8 tot 12 mensen, 3 dagen: € 4900, exclusief btw en bijkomende kosten. Of maak een afspraak voor een training op maat.

Aanvullend kan individuele coaching aangeboden worden. Tarief per uur: € 125, exclusief btw.

Feestelijke opening van het project Cereol/Meysters Buiten, een aansprekend voorbeeld van participatie en vernieuwing in gebiedsontwikkeling.

Reactie van deelnemer:
“Tien. Was een erg inspirerende dag. Een ervaren trainer die zaken helder kan maken met praktijkvoorbeelden. Door deze mix van lesstof en praktijk blijft een cursusdag ook levendig.”
“Enthousiast en gedreven verhaal.”

Essenties van Projectmatig Creëren

De training omvat onder meer de volgende essenties van Projectmatig Creëren:

  • Inhoud én commitment.
  • Taak projectmanager: besluiten organiseren – fasedocumenten.
  • Je hoeft niet alles te kunnen, je moet wel alles kunnen organiseren – en daarvoor voldoende inhoudelijke kennis hebben.
  • PMC vertaalt in een vergadering: niet regelmatig anderhalf uur ‘projectmatig vergaderen’, maar alleen een vergadering als deze goed voorbereid is met stukken en overlegpunten. In een vergadering naast de neutrale inhoud ook de “zachte” persoonlijke kant en de “harde” afspraken kant.
  • PMC vertaalt in afspraken: een lange termijn planning maken van besluitvormingstukken: wanneer gereed, wanneer versturen, leestijd tevoren plannen, vergadering gaat alleen door als stukken tijdig gereed zijn en goed voorbereid zijn.

Reactie van deelnemer:

26 juni 2020. Ik vond het de beste training die ik ken voor projectmatig werken, breed en verdiepend tegelijkertijd. Door je werk als projectleider bracht je praktijkkennis en -voorbeelden in en dat werkte heel goed. Dus niet boekje doornemen maar echte interactie. Verder nam je ons mee in de verschillende kanten van ons vak. Op zowel de zachte en de harde ging je de diepte in. Je uitstapje naar macht en ruimtelijke kwaliteit vond ik verrassend en interessant. Tot slot was het, ook voor ervaren projectleiders, een relflectie op hun functioneren waardoor de training echt blijft hangen.
Hans van den Biggelaar
BEECKK Ruimtemakers

Het project Cereol/Meysters Buiten: “Volgens de jury is het succes van deze gebiedsontwikkeling mede te danken aan de integrale aanpak en de ver doorgevoerde bewonersparticipatie.” 2e plaats, NRP Gulden Feniksprijs, 2016.

Ervaring: ruimtelijke projecten

De ervaring van Jan den Boer ligt vooral in ruimtelijke projecten. In de training geeft hij een aantal aansprekende voorbeelden, waaronder de nieuwbouw van Madurodam en de verbouwing van Scheveningen in de jaren 90, de eerste jaren van de bouw van Leidsche Rijn (een vrijwel complete nieuwe stad), en een aantal projecten in Utrecht waarin participatie van alle partijen een grote rol speelde, zoals (het prijswinnende) Cereol, de Oosterspoorbaan en de Maliebaan.

Inbreng eigen projecten

Deelnemers wordt gevraagd eigen projecten in te brengen. Op deze manier kan de training ook effectief ingezet worden om voortgang in jouw projecten te boeken. In de training wordt op die manier ook goed aangesloten op de behoeften van de deelnemers.

Aanvullende onderwerpen

Afhankelijk van ervaring en belangstelling kan de training Projectmatig Creëren aangevuld worden met de volgende onderwerpen:

  • Participatie: als projectmanager Vernieuwing van de Participatie bij de gemeente Utrecht heeft Jan hiervoor een speciale training opgezet.
  • Nieuwe economie: rijk bouwen, kwaliteit genereert geld. Zie deze video
  • Kwaliteit: over macht en schoonheid in de architectuur. Een artikel van Jan won een prijs bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in samenwerking met de NRC. Hij publiceerde het boek De stad is van iedereen.

Voor meer informatie: info@top-project.nl of 06-24694704