Boek ‘De stad is van iedereen’

Succes of falen van een project dat niet alleen af van een goed ontwerp, maar ook van inzicht in de machtsstructuren rond de besluitvorming. Deze training geeft hierin een diepgaand inzicht, onder meer rond de discussie over schoonheid in architectuur en stedenbouw. Wie bepaalt wat gebouwd mag worden, en hoe kun je dat beïnvloeden?

Bouwen lijkt iets van iedereen te zijn, ‘de meest democratische cultuuruiting’, maar is in de praktijk gemonopoliseerd door een kleine groep deskundigen. Weinig is in de praktijk zo onvrij als het bouwen van een woning: van de regels in het bouwbesluit tot het ‘politbureau’ − instanties als welstand en dergelijke die bepalen aan welke esthetische normen gebouwen moeten voldoen.
Er is de afgelopen jaren veel over architectuur gepubliceerd in Nederland. Er zijn echter maar weinig overzichten over de verhalen achter de gebouwen: van de ideeën, de idealen, de dogma’s en de machtsspelletjes.

Het boek ‘De stad is van iedereen’ geeft dit overzicht. Het geeft geen beschrijving van abstracte theorieën maar verhalen vol prikkelende anekdotes uit een bouwpraktijk die verstard is in functionalisme, monofunctionaliteit, eenzijdige stijlkeuze, geldzucht en regelzucht. Maar ook verhalen van mensen die een verandering willen, gedreven bouwers en idealisten die de klant weer centraal willen stellen.

Dit boek kiest geen partij voor modernisme of traditionalisme, voor of tegen de welstand of voor of tegen de projectontwikkelaar. Het geeft een analyse van de strijd én een nieuwe weg om in cocreatie samen te werken aan de stad.

De stad is van iedereen. En dit boek is voor iedereen: ontwerpers, ontwikkelaars, studenten en consumenten. Kortom: iedereen die wil begrijpen hoe in deze crisistijd de gebouwde omgeving tot stand komt en hoe het beter kan. Het mag weer: schoonheid, liefde voor het vak, leefbaarheid en de menselijke maat.

Door de mist van kruitdampen die boven het slagveld van de richtingenstrijd in architectenland hangt, tekenen zich uiteindelijk de contouren af van vruchtbare uitgangspunten voor een stedenbouw die wèl tot aangename, leefbare, levende, intensieve en vrolijk makende stedelijke milieus kan leiden. Dit boek is een stevig pleidooi voor de omschakeling naar levende steden: De stad is van iedereen!

Architect Sjoerd Soeters in het voorwoord

‘Inspirerend boek’ – ROM Magazine, juli/augustus 2013

Het boek kun je bestellen met dit formulier en door overmaking van het betreffende bedrag op giro 3905018 t.n.v. J.W. den Boer te Vleuten. Bij het bestellen van boeken dient u € 1,95 per boek extra te betalen voor de verzendkosten.

omslagstad

Essay De stad is weer van haar bewoners

Jan den Boer kreeg voor dit essay
een eervolle vermelding in de
Prijsvraag 2012 van het NRC,
in samenwerking met de Koninklijke
Academie van Wetenschappen,
onder de titel ‘Van wie is de stad?’ 

Download hier het essay

Voorbeelden van de rol van macht in de architectuur

De architectuurdiscussie in Nederland zit soms vast in de tegenstelling tussen kitsch en functionalisme. De foto’s laten contrasten tussen uitersten zien, zoals de uitbreiding van de Stadsschouwburg in Amsterdam en een brandweerkazerne in Leidsche Rijn (Utrecht). Een doorvoelde schoonheid kan leiden tot architectuur die mooi én functioneel is. Inzicht in de onderliggende machtsprocessen maakt je effectiever in je werk.

Voor meer informatie: info@top-project.nl of 06-24694704